Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Gündemi
18.08.2022

ESOGÜ Özel Eğitim bölümü öğretim elemanları tarafından oluşturulan ve yayına hazırlanan Özel Eğitim Gündemi ayda bir sayı olacak şekilde yayınlanmaktadır. Her sayıda otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği ve öğrenme güçlüğü konularından biri seçilerek ilgili alandaki en son gelişmeler, ilgili aydaki etkinlik bilgileri, bilimsel makale ve kitap tanıtımına yönelik içerikler sunulmaktadır.

https://ozelegitim.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/74/ozel-egitim-gundemi

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI